ΚΑΦΕΔΕΣ

ΝΕΣ
1.5€
ΦΡΑΠΕ
1.5€
ESP ΔΙΠΛΟ
1.7€
CAPPUCCINO
1.7€
FREDDO CAPUC
1.8€
ESPRESSO ΜΟΝΟ
1.2€
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
1.5€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟ
1.3€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟ
1.5€
FREDDO ESPRESSO
1.7€
CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟ
1.8€