ΚΑΦΕΔΕΣ

ESPRESSO ΜΟΝΟ
1.20€
ESP ΔΙΠΛΟ
1.70€
CAPPUCCINO
1.70€
FREDDO ESPRESSO
1.70€
FREDDO CAPUC
1.80€
ΦΡΑΠΕ
1.50€
ΝΕΣ
1.50€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟ
1.30€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟ
1.50€
CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟ
1.80€
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
1.50€