ΣΑΛΑΤΕΣ

ΦΕΤΑ
2.50€
ΣΑΛ ΝΤΟΜΑΤΑ
3.00€
ΣΑΛ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
4.50€
ΣΑΛ ΜΑΡΟΥΛΙ
2.50€
ΣΑΛ ΣΕΦ
5.50€
ΣΑΛ ΚΑΙΣΑΡΑ
6.00€
ΣΑΛ ΡΟΚΑ
6.00€